Powiększ
Badanie CATI na Żuławach
dodano: 11 październik 2013

W przeprowadzanych w lipcu badaniach CATI wzięło udział 400 osób zamieszkujących teren Żuław. Głównym celem badania była ocena wiedzy społeczności lokalnej Żuław na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą powódź oraz ochrony przeciwpowodziowej.

 

Badania wykazały, że edukacja powodziowa jest potrzebna, ponieważ ponad połowa badanych osób nie odczuwa realnego zagrożenia powodzią a tylko 9% mieszkańców podjęło jakiekolwiek działania zabezpieczające przed powodzią. Ponadto jedynie 7% badanych zna stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące ryzyka powodziowego na terenie Żuław.

 

Priorytetem jest, aby działania, jakie zostaną podjęte w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Żuławy. Edukacja powodziowa” wywarły jak największe oddziaływanie oraz skuteczność, co zostanie sprawdzone podczas badań CATI pod koniec trwania projektu.

Pobierz raport