Powiększ
Dni Żuław
dodano: 02 lipiec 2014

Przybyli na imprezę mieszkańcy Żuław zapoznali się z materiałami informacyjnymi nt. bezpieczeństwa powodziowego w regionie oraz wzięli udział w konkursie wypełniania Rodzinnego Planu Powodziowego. Dzieci chętnie testowały edukacyjną grę komputerową nt. radzenia sobie w czasie powodzi. Głównym tematem zaprezentowanej ekspozycji  była realizacja projektu pt. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Spotkanie z pracownikami RZGW w Gdańsku było dla wielu mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa powodziowego, które w tym mieście jest szczególnie wszystkim bliskie. Wymieniano uwagi nt. historycznych doświadczeń powodziowych i obecnie podejmowanych działań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa miasta.