Powiększ
Edukacja powodziowa na Mistrzostwach Poławiania Bursztynu
dodano: 23 lipiec 2015

Około dwustu osób odwiedziło stoisko informacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, które odbyły się w Jantarze, w gminie Stegna.

 

W namiocie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dostępna była szeroka gama materiałów edukacyjnych nt. bezpiecznego zachowania na wypadek zagrożenia powodzią oraz samej powodzi. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się kącik dla dzieci, gdzie każdy mógł wziąć udział w zabawach i konkursach o tematyce powodziowej, przygotowanych przez animatorów. Podczas gdy dzieci oddawały się zabawie, dorośli mogli porozmawiać z pracownikiem RZGW i zapoznać się wydawnictwami informującymi o tym jak siebie i swoje mienie bronić przed wielką wodą. Tematyka bezpieczeństwa powodziowego przyciągała nie tylko obecnych na imprezie mieszkańców Żuław, ale także turystów przybyłych z innych regionów kraju.

 

Stoisko RZGW odwiedzjące imprezy plenerowe na terenie Żuław, jest częścią kampanii edukacyjno – informacyjnej pt. „Wiesz więcej o powodzi, lepiej się chronisz”. Kampania realizowana jest w ramach zadania System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP), które stanowi jeden z elementów projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.