Powiększ
Konferencja "Ujście Wisły w nowych ramach"
dodano: 20 październik 2015

W ramach podsumowania dobiegającego końca projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap I, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zorganizował prezentację kluczowej inwestycji Projektu – Przebudowy ujścia Wisły.

W spotkaniu, które odbyło się 1 października 2015 r., uczestniczył minister środowiska Maciej Grabowski, przedstawiciele władz województw pomorskiego i kujawsko - pomorskiego, pracownicy instytucji wspierających projekt, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Morskiego oraz media.

Zaproszeni goście wzięli udział w rejsie do ujścia Wisły, gdzie bezpośrednio mogli obejrzeć efekty remontu i przedłużenia tzw. kierownic ujścia Wisły. Wprowadzenie i ogólne informacje o realizacji przedstawił –z-ca dyrektora RZGW w Gdańsku, Andrzej Ryński, natomiast szczegółowe dane o warunkach prowadzenia robót przedstawił kierownik budowy Marek Bianga z firmy Doraco.

Po rejsie, podczas krótkiej konferencji, goście zapoznali się z aspektami technologicznymi, a także z szerokim tłem środowiskowym inwestycji. Ponieważ ujście Wisły leży na obszarze Natura 2000, od samego początku inwestycja jest prowadzona pod nadzorem środowiskowym i ornitologicznym.

Tematy te przybliżyli zebranym prelegenci: dyrektor RZGW w Gdańsku, Halina Czarnecka, pełnomocnik ds. realizacji projektu Żuławskiego dr inż. Piotr Kowalski, Magdalena Kiejzik – Głowińska (inwestorski nadzór środowiskowy), Tomasz Mokwa (inwestorski nadzór ornitologiczny) oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , Anna Moś.

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, którego koszt wyniósł ok 86,5 mln. zł, jest częścią kończącego się właśnie pierwszego etapu Programu Żuławskiego – 2030.

Program Żuławawski, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, realizowany był przez sześciu beneficjentów:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Lider Projektu,
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
 • Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
 • Miasto Gdańsk,
 • Powiat Gdański,
 • Miasto Elbląg

 

Koszt całkowity realizowanych sześciu projektów to 520 mln. zł.
Efekty rzeczowe pierwszego etapu programu:

 

 • przebudowa ujścia Wisły (w tym wydłużenie kierownicy wschodniej o 200 m),
 • odbudowa 11 ostróg na Wiśle,
 • odbudowa 75 km wałów przeciwpowodziowych (na rzekach Wisła, Tuga, Elbląg i jezioro Drużno),
 • przebudowa 35 stacji pomp,
 • przebudowa 10 km koryta rzeki Raduni,
 • przebudowa 53 km koryt rzecznych.

 

Całość I Etapu Programu jest w końcowej fazie realizacji. Zadania objęte realizowanymi projektami zakończone zostaną do końca 2015 r. Aktualnie przygotowywany jest II Etap Programu.