Powiększ
Konferencja w gdańskim Domu Technika
dodano: 19 kwiecień 2015

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych razem z Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Piotr Kowalski, pełnomocnik ds. realizacji Projektu Żuławy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wygłosił podczas obrad dwa referaty dotyczące Programu Żuławskiego do roku 2020 i ochrony przeciwpowodziowej w aspekcie wymagań Dyrektywy Powodziowej.

Konferencja odbyła się w Domu Technika NOT w Gdańsku, we wtorek, 31 marca, w 120 rocznicę utworzenia Przekopu Wisły. Była okazją do wymiany najnowszych doświadczeń instytucji zajmujących się ochroną przeciwpowodziową i omówienia najczęściej spotykanych problemów związanych z wdrażaniem zadań chroniących przed wielką wodą. Zebrani mogli też zapoznać się z historią ochrony przeciwpowodziowej Żuław od strony technicznej i organizacyjnej. Wydarzenie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, organizatorzy zarejestrowali ok. 200 uczestników. Referaty wygłosiło 10 prelegentów. Obrady były poprzedzone uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem, upamiętniającym stulecie przekopu Wisły, w Gdańsku Sobieszewie.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor RZGW w Gdańsku, Halina Czarnecka oraz pracownicy RZGW. W pierwszym referacie Piotr Kowalski wskazał na nadrzędny cel Programu Żuławskiego, jakim jest wzrost potencjału zrównoważonego rozwoju Żuław poprzez zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, omówił efekty I Etapu projektu i przygotowania do drugiego etapu.  W drugim referacie autor przedstawił rolę dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej w Polsce (Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i Planów Gospodarowanie Wodami), w procesie tworzenia ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Konferencji towarzyszyły, przygotowane przez RZGW w Gdańsku, dwie wstawy: fotograficzna nt. lodołamania na Dolnej Wiśle oraz rysunków dzieci szkolnych biorących udział w konkursach wiedzy o zagrożeniu powodziowym i obchodach Dnia Wody.