Powiększ
Młody Hydrolog
dodano: 21 listopad 2013

„Młody hydrolog” to bezpłatna multimedialna pomoc dydaktyczna składająca się z bazy wiedzy, słowniczka i gry dydaktycznej przygotowana w dwóch formach: pakietu z papierową grą planszową oraz pełnej wersji internetowej uruchomionej na dedykowanej stronie internetowej: www.mlodyhydrolog.pl.

Celem tej pomocy jest dostarczenie wiedzy o wodzie, wzbudzenie emocji i zachęcenie do osobistego zaangażowania uczniów w sprawy środowiska. „Młody Hydrolog” ma wspomagać edukację formalną i jest oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: Edukacja Ekologiczna.