Powiększ
Ochrona dla ptasiej łachy
dodano: 21 czerwiec 2015

Na kierownicy wschodniej, przebudowywanego ujścia Wisły, zostało postawione solidne ogrodzenie. Ma ono zabezpieczyć przed wizytami ludzi i zwierząt piaszczystą łachę, na której gniazduje kolonia lęgowa rybitwy czubatej (jest to jedyna taka kolonia w Polsce).

W wyniku działania prądów morskich łacha ta zbliżyła się do kierownicy i jest z niej łatwo dostępna. Korpus kierownicy nie jest zalany wodą i można po nim dojść do łachy, jak po szerokiej betonowej ścieżce. Z okazji tej szybko skorzystały drapieżniki, m.in. lisy, znajdując na łasze łatwy łup.

Dlatego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w porozumieniu  z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przegrodził kierownicę, uniemożliwiając dostęp do łachy.

Kierownice, to betonowe konstrukcje będące przedłużeniem brzegów przekopu Wisły w głąb Zatoki Gdańskiej. Mają one za zapewnić  swobodny odpływ wód i spływ kry z koryta Wisły do morza oraz odpowiednie głębokości dla pracy lodołamaczy, poprzez wyprowadzenie osadów niesionych przez rzekę w głąb zatoki.

Ujście Wisły jest przebudowywane w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską: „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.