Powiększ
Zakończenie remontu nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie
dodano: 08 wrzesień 2015

Zakończony został, prowadzony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, drugi etap remontu nabrzeża Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie. Inwestycja była dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Etap drugi był kontynuacją robót etapu pierwszego zakończonego w styczniu br. Podczas ostatnich prac wyremontowano odcinek nabrzeża o długości 175,5 m. Całkowita długość wyremontowanego odcinka to 430 m.
Zakres robót obejmował remont nabrzeża wraz z ciągiem pieszym i remont obniżenia dla małych jednostek o długości prawie 19 m. Remontowany odcinek nabrzeża został wyposażony w system odbojowy i cumowniczy, drabinki ratownicze oraz oznakowanie dla jednostek pływających. Wymieniono też barierki stalowe.
Wyremontowane nabrzeże stanowi m.in. miejsce postoju lodołamaczy i jednostek inspekcyjnych RZGW w Gdańsku. Pełni ono ważną rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej Dolnej Wisły.
Koszt obecnego zadania wyniósł 1,084 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1,08 mln zł.

Koszt obu etapów inwestycji 3,8 mln. zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 2,8 mln. zł.