Żuławy bezpieczniejsze
Zakończono cztery inwestycje w projekcie: Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kolejne zadania w projekcie: Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dobiegły końca. Zrealizowane zadania to: przebudowa koryta rzeki...
Żuławy. Edukacja powodziowa
  "Żuławy. Edukacja powodziowa” to kampania informacyjno-edukacyjna związana z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i ochroną przeciwpowodziową na terenie Żuław.   Celem głównym kampanii jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej Żuław o zagrożeniu i ochronie przeciwpowodziowej poprzez dotarcie do jak najszerszej liczby...
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku , jako jeden z beneficjentów I Etapu „Programu Żuławskiego – 2030”, realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” , na który składają się następujące zadania: System monitoringu...
Program Żuławski - 2030
  Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) zwany „Programem Żuławskim – 2030” został zatwierdzony w maju 2010 r. przez Ministra Środowiska jako dokument strategiczny będący podstawą realizacji działań objętych ochroną przeciwpowodziową. Nadrzędnym celem Programu jest...
SMORP
  System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) – jako jedno z zadań projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” obejmuje cały obszar Żuław Wiślanych o łącznej powierzchni 2150 km2, na który składają się: Żuławy Gdańskie (ok. 390 km2), Żuławy Wielkie...