Poldery
Poldery to tereny, które kiedyś były dnem morza, jeziora lub rozlewisk rzecznych. Dokładnie jak te w delcie Wisły, na Żuławach, które są największymi polderami w Polsce. Poldery zazwyczaj są zabezpieczone przed zalaniem systemem grobli i wałów, są także stale osuszane za pomocą różnego rodzaju pomp. Poldery to bardzo dobre tereny pod uprawy, ze...
Najniżej położony punkt w Polsce
Niezalane wodami tereny położone poniżej poziomu morza nazywamy depresjami.  Jak wiemy wiele terenów na Żuław  znajduje się  poniżej poziomu morza, a najniżej położony punkt w Polsce istnieje w Raczkach Elbląskich i ma wysokość  1.8 m.p.p.m., choć ostatnie wyniki badań geologicznych wskazują, że być może największa depresja znajduje się w...
Historia Żuław
Osadnictwo na terenie Żuław istniało już najprawdopodobniej w epoce brązu. Następnie wieki nie przynosiły zwiększenia osadników z powodu trudnych warunków naturalnych. Bagienne tereny oraz ciągła możliwość powodzi skutecznie odstraszały potencjalnych osadników. Zmieniło się to pod panowaniem krzyżackim. Zaczęli oni osuszać tereny, budować wały i...
Depresja na Żuławach
Żuławy Wiślane, to region o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego co podkreśla jego walory turystyczne, jednocześnie uznany za region kraju najbardziej zagrożony powodzią. Położony w delcie Wisły obejmuje najbardziej rozległą depresję w skali kraju (ok. 28% ogólnej powierzchni delty czyli 454 km 2 ). Pas terenów...
Żuławy Wiślane
  Żuławy Wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują rozległą równinę deltową Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezierzem Kaszubskim i Iławskim na zachodzie i południu [1] . Żuławy Wiślane dzielą się na: Żuławy Gdańskie, Żuałwy Wielkie oraz Żuławy Elbląskie. Na terenie...