Ubezpieczenia od powodzi
Jeśli ktoś mieszka nad rzeką 30 lat to prawdopodobieństwo, że w tym czasie wystąpi u niego tzw „powódź stuletnia” wynosi 26%. To dwukrotnie więcej niż prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Dlatego podstawowym działaniem ograniczającym skutki ewentualnej powodzi jest ubezpiezpieczenie.   Ubezpieczenie to system chroniący przed skutkami zdarzeń...
Ograniczanie strat powodziowych
Nie masz wpływu na to, czy powódź wystąpi, czy nie… ale świadomym działaniem możesz z powodzeniem zmniejszać straty, które ona przynosi.   Co warto zrobić, mieszkając na terenach zagrożonych powodzią? Ubezpiecz swój dom i jego wyposażenie. Zabezpiecz dom technicznie (zadbaj o właściwe odprowadzenie wód deszczowych,...
Pamiętaj o lekach!
Oprócz żywności i wody w sytuacji zagrożenia należy też pamiętać o niezbędnych lekach. Dostęp do aptek czy nawet szpitali może być utrudniony. Oprócz podstawowej apteczki, w której warto mieć: plastry, gazowe kompresy jałowe, opatrunki, opaskę elastyczną, trójkąną chustę, koc ratunkowy, rękawiczki ochronne, nożyczki, siatkę opatrunkową i maskę...
Nie zaśmiecaj i reaguj
Gdy żyjemy na terenach zagrożonych powodziami musimy szybko reagować na płynące z natury sygnały.  Co możemy zrobić dla rzeki, aby jej pomóc? Przede wszystkim nie zanieczyszczać i nie zaśmiecać jej, nie zasypywać brzegów, nie niszczyć urządzeń hydrotechnicznych w jej otoczeniu, szanować spokój zwierząt i chronionej roślinności i nie niszczyć...
Znak wysokiej wody
Znak wysokiej wody to trwały sposób oznaczania maksymalnego poziomu wezbrania wód w trakcie powodzi. Sam znak w formie linii, strzałki, krawędzi, jest precyzyjną informacją hydrologiczną o miejscu, czasie i rzędnej kulminacji wezbrania.     Dawniej takie znaki wmurowywano w formie tablic z piaskowca, głównie na kościołach. Oprócz daty ...
Żywność w trakcie powodzi
W sytuacji zagrożenia powodzią zawsze warto mieć w domu zapas wolno psującej się żywności. Szczelnie zapakowane puszki czy nawet baton musli może okazać się niezwykle przydatny. Warto pamiętać o jedzeniu wysokokalorycznym, jak słodycze (np. czekolada jest bardzo dobrym magazynem energii, zabierają ją ze sobą często osoby, które wspinają się po górach)....
Flagi
W czasie powodzi standardowe metody komunikacji mogą być mocno utrudnione. Jednak przekazywanie informacji w takich momentach jest niezwykle ważne, zwłaszcza dla odpowiednich służb, które pracują i pomagają mieszkańcom w tych ciężkich warunkach.   Jedną z alternatywnych metod komunikacji są różnokolorowe flagi wywieszane na budynkach. Ich  kolory...
Podtopienia
Strat nie powodują tylko katastrofalne powodzie, ale również zwykłe podtopienia. Wystarczy, że woda wleje się do domu na głębokość kilkunastu centymetrów, a straty sięgają tysięcy złotych. Przyczyny podtopień: zasypane rowy wzdłuż dróg i brak zaworów zwrotnych na kanalizacji.   Zawory zwrotne na sieci kanalizacyjnej zabezpieczają przed...
Jak przeciwdziałać powodzi - modernizacja terenów
Modernizacja i zabudowa terenów sprawia, że teren, na którym stawiane są nowe zabudowania siłą rzeczy zostaje uszczelniony. Nowe, asfaltowe drogi, parkingi, to wszystko nie przepuszcza wody. Co za tym idzie, spływa ona do kanałów, które nie wytrzymują napływu takiej ilości wody i w sytuacji obfitych opadów, powodują lokalne podtopienia. Rozwiązań...
Wały – mit powodziowy
Istnieje powszechne przekonanie, że wały powodziowe zabezpieczają teren za nimi w 100% bezpieczny. Nie ma zagrożenia, można budować domy oraz inwestować na tym obszarze. Nie ma nic bardziej błędnego. Wały jako urządzenie techniczne, również jest zawodne. Stwarzają bardzo złudne poczucie bezpieczeństwa przyczyniając się do zabudowy terenu, który chronią. Efektem...
Strategie ograniczania strat powodziowych
Panujące do tej pory przekonanie, że należy się chronić przed powodzią oraz reagować na powódź, odchodzi w zapomnienie. Mieszkańcy Żuław najlepiej wiedzą, że zamiast takiego sposobu myślenia, należy nauczyć się zarządzać ryzykiem powodziowym oraz ograniczać szkody i straty już przed powodzią. Jakie są zatem elementy ryzyka powodziowego i strategie jego...
Związki wałowe wracają
Związki wałowe są tradycyjną formą odpowiedzialności mieszkańców terenów zagrożonych powodzią, a ich tradycja sięga XIV wieku. Z powodzeniem nadal funkcjonują w Holandii.   „Społeczna ochrona przeciwpowodziowa- związki wałowe wracają” to inicjatywa Stowarzyszenia Żuławy, które to dzięki partnerom projektu i współpracy z...
Dbamy o rzeki
Aby rzeki nie stanowiły dla nas zagrożenia należy również o nie dbać, czyli:   Nie zanieczyszczać rzeki śmieciami i ściekami, Nie zasypywać brzegów (szlaką, ziemią czy gruzem) aby powiększyć sobie działkę, Nie kompostować roślinności nad samą rzeką, Nie niszczyć urządzeń hydrotechnicznych, Korzystać z rzeki zgodnie z prawem (nie...
Zapobieganie chorobom
Tereny dotknięte powodzią zagrożone są epidemiami chorób przewodu pokarmowego (czerwonką, durem brzusznym, salmonellozami, wirusowym zapaleniem wątroby), szerzącymi się drogą pokarmową poprzez zakażoną wodę i żywność oraz z powodu nie przestrzegania podstawowych zasad higieny. Aby uniknąć zakażenia należy: odkażać wodę przeznaczoną do celów...
Pierwsze kroki po powrocie do domu - wskazówki
Ograniczanie zdrowotnych skutków powodzi - należy pamiętać, że przeżycia związane z powodzią są przyczyną silnego stresu, a likwidacja skutków psychologicznych może trwać bardzo długo. Poszkodowani powinni przestrzegać następujących zasad: rozmawiać o swoim samopoczuciu i samopoczuciu innych członków rodziny, zwrócić uwagę, czy,...
Jak zapobiegać stratom powodziowym
Powodzie są bardzo trudnym do opanowania problemem, ciężko jest ujarzmić naturę, ale za to można ograniczyć straty spowodowane klęską. Do takich działań należą przede wszystkim: ubezpieczenie domu i wyposażenia zabezpieczenia techniczne – m.in.: właściwe odprowadzenie wód deszczowych z okolicy domu, dbałość o prawidłowe działanie rowów...
Zadbaj o najbliższych w czasie zagrożenia - wskazówki
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECI - Pokażcie dzieciom, jak stworzyć i wypróbować rodzinny plan działania na wypadek klęski żywiołowej.  Polećcie im przygotowanie własnego planu i listy "rzeczy do zrobienia". - Nauczcie dzieci rozpoznawać sygnały ostrzegawcze. Odtwórzcie nagrane sygnały różnych syren, alarmów, sygnałów karetek pogotowia itd....
Rodzinny plan powodziowy w skrócie
Rodzinny plan powodziowy winien zawierać następujące informacje: ważniejsze numery telefonów (gminnego lub miejskiego centrum kryzysowego, zakładu energetycznego, gazowego, szpitala itd.) opis sposobu powiadamiania o nadchodzącym zagrożeniu (syrena, bicie dzwonów kościelnych, komunikaty stacji radiowej itd.) wskazanie punktu kontaktowego dla całej rodziny...
Jak przygotować rodzinę do powodzi cz. II
Mieszkając na terenach zagrożonych powodzią, należy mieć przygotowany rodzinny plan ewakuacyjny, który powinien uwzględniać następujące elementy:  Warianty przebiegu powodzi – należy wcześniej rozważyć, gdzie w domu jest najbezpieczniej oraz jak i gdzie ewakuować się w sytuacji krytycznej. Warto sprawdzić również, czy wszystkie pomieszczenia...
Jak przygotować rodzinę do powodzi cz. I
Najważniejsze dane potrzebne do przygotowania rodzinnego planu powodziowego: a.    Ocena stopnia zagrożenia – ważne jest, abyśmy dowiedzieli się jak wysoko i jak daleko może sięgnąć fala powodziowa, kto oraz w jakim stopniu znajdzie się w niebezpieczeństwie. Informacje o ewentualnym zagrożeniu terenu, na którym mieszkamy, można znaleźć w urzędzie...
W czasie zagrożenia powodziowego – kilka wskazówek:
•    Miej włączone radio na baterie ustawione na częstotliwość radio regionalnego albo rozgłośni lokalnej •    W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny •    Zabezpiecz swoje mieszkanie •    W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne – nie dotykaj...
Systemy alarmowania o zagrożeniu powodziowym
Informowanie ludzi z najbliższego otoczenia o niebezpieczeństwie, pozwala na odpowiednie przygotowanie schronienia oraz obrony. Wcześniejsze przygotowanie zminimalizuje panikę oraz straty jakie ona może powodować. Do szybkiego ostrzegania ludności o grożących jej niebezpieczeństwach służy obecnie scentralizowany system wykrywania zagrożeń, który jest połączony z...